Przydatne informacje

Terapia MEDEK

Terapia MEDEK (Dynamiczna Metoda Stymulacji Kinetycznej) – metoda fizjoterapii stosowana w celu rozwijania dużej motoryki u niemowląt i dzieci z neurologicznymi zaburzeniami układu ruchu .
Została opracowana przez chilijskiego fizjoterapeutę Ramona Cuevasa (lata 1971-1976), we współpracy z fizjoterapeutką Ester Fink.
Terapeutka Ester Fink, wykorzystała metodę MEDEK do terapii z dziewczynką ze spastycznym czterokończynowym porażeniem mózgowym. Efekt terapii był widoczny, przez co ta metoda osiągnęła duży rozgłos.


Terapia MEDEK opiera się na grawitacji, która uważana jest za główny bodziec stymulujący układ nerwowo-mięśniowy do działania.

Założenia MEDEK podkreślają, że oddziaływanie siły ciężkości sprawia, że ruch oraz manipulowanie przedmiotami, wymagają kontroli posturalnej bądź zdolności odpychania się do góry, a więc w kierunku przeciwnym do kierunku działania siły ciężkości, przy jednoczesnym stabilizowaniu ciała w przestrzeni.

MEDEK nie koncentruje się na pierwotnych odruchach, wzorcach ruchowych lub zmianach napięcia mięśniowego. Terapeuta ocenia ruchy i jeśli są one nieprawidłowe to dokonuje oceny dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego oraz stopnia rozwoju funkcji motorycznych.

Głównym celem terapii MEDEK jest osiągnięcie przez dziecko prawidłowego siadu, stania i chodzenia.
Nie wykonuje się izolowanych ćwiczeń lecz poszczególne grupy mięśniowe ćwiczone są przez realizację zadań posturalnych i funkcjonalnych. Mięśnie o nadmiernym napięciu zostają rozciągnięte w sposób dynamiczny. MEDEK nie odwołuje się do sekwencji prawidłowego rozwoju motorycznego. Zakłada natomiast, że różne umiejętności wymagają różnych strategii ruchowych.

MEDEK zakłada bliską współpracę terapeuty z rodzicem.

Każdy rodzic lub opiekun otrzymuje indywidualny program ćwiczeń do domu, które należy wykonywać.

Rolą terapeuty jest prowokowane automatycznych reakcji posturalnych, które biorą udział w kontroli posturalnej, niezbędnej podczas wykonywania zadań funkcjonalnych. Terapeuta MEDEK określa jaki cel ma zostać osiągnięty oraz jak wywołać pożądaną reakcje.
W terapii każde z ćwiczeń ma swoją nazwę oraz jest szczegółowo opisane. Ćwiczenia mają na celu prowokować określone reakcje.

Komu może pomóc terapia MEDEK?

Terapia skierowana jest dla dzieci do około 5-6 rok życia ( związane z wagą oraz wzrostem pacjenta)

  • niemowlęta i dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym ( hipotonia)
  • niemowlęta i dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • niemowlęta i dzieci z zespołem Downa
  • niemowlęta i dzieci z opóźnieniem motorycznym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *