Przydatne informacje

  • Rehabilitacja metodą NDT Bobath
    Metoda NDT Bobath (ang. neuro-developmental treatment – terapia neuro-rozwojowa)  to rehabilitacja pacjentów  z zaburzeniami funkcji układu nerwowego.  Nazwa metody Bobath pochodzi od nazwiska twórców – małżeństwa Karela (psychiatra, neuropsycholog) i Berty (fizjoterapeutka) Bobath, którzy zajmując się pacjentami z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz po udarach, dążyli do przywrócenia funkcji układu ruchu poprzez reedukację.
  • Terapia MEDEK
    Terapia MEDEK Terapia MEDEK (Dynamiczna Metoda Stymulacji Kinetycznej) – metoda fizjoterapii stosowana w celu rozwijania dużej motoryki u niemowląt i dzieci z neurologicznymi zaburzeniami układu ruchu .
  • Metoda MNRI® (S.Masgutovej)
    Metoda MNRI® (S.Masgutovej) O tej metodzie pracy z dziećmi dowiedzieliśmy się od neuropsychologa. Po zebraniu informacji postanowiliśmy spróbować. Ida pod koniec listopada, po diagnozie, którą przeprowadziła dr Svetlana Masgutova, była na tygodniowym turnusie,